Uruk

In die Bybel die naam word die plek Erek genoem. Kom ons lees dit eers in Genesis en dan in Esra: Genesis 10:10 Nimrod se koninkryk het begin by Babel, Erek, Akkad en Kalne, almal in Sinar. Nadat Nimrod Babilon klaar gebou het, het hy met Erek begin. Esra 4,9,10 Die skrywe was in die […]

Read More

Sumeriese Gesegdes En Die Bybel

Antieke Sumer lê in die suide van Iraq. Dis hier waar ons die meeste inligting kry oor die lewe na die sondvloed. Sumer kan beskou word as die bakermat van beskawing. Kom ons kuier so ‘n oomblikkie by Larsa, een van Sumer se oudste stede. Die mense was baie godsdienstig en hulle het sommer ‘n […]

Read More