Jerusalem 7 – Grafte Het Oopgegaan En Dooies Het Opgestaan

JERUSALEM DIT IS VOLBRING (7) JERUSALEM PRAAT Ek wil baie graag van my mooiste herinnering oor my geskiedenis met julle deel. Dit wat Jesus hier tussen my vier mure en my omgewing kom doen het, is vir my baie kosbaar. Dit was een Vrydagmiddag om 1500. Daar was ‘n aardbewing soos wat ek nog nooit […]

Read More

Jerusalem 6 – Die Koning Van Konings Huil

DEEL 6 JESUS SE INTOG IN JERUSALEM – 2 Verlede keer het ons gehoor hoe Jesus die Sondag twee van Sy dissiepels na Betfage gestuur het om vir ‘n jong vul van ‘n donkie te gaan haal. Later het die optog vanaf Betanië na Betfage beweeg. Daar was baie mense wat vir Jesus wou sien […]

Read More

Jerusalem 5 – Duisende Hosannas In My Gehoor

DEEL 5. TRIOMFANTELIKE INTOG IN JERUSALEM EN KRUISIGING Jerusalem praat. Luister wat hy sê: Een van die mooiste name wat ek gekry het, kom uit die tyd van Hiskia. Sanherib wou my tot op my fondasie kom verwoes het en al my inwoners as bannelinge weggevoer het. Luister net hier: 2Kn 19:20  Toe laat Jesaja, […]

Read More

Jerusalem 4 – Die Besoeker By Betésda

Betésda Daar is ‘n paar baie interessante plekke wat jy kan besoek wanneer jy my kom besoek. Die Bad van Betesda is baie maklik om te kry. Vanaf die Kidronvallei stap jy na Lion’s Gate. Die ander naam is St. Stephen’s Gate. Dis hier waar Stefanus gestenig is en dis hier waar ons van Paulus […]

Read More

Jerusalem 3 – Die Dag Toe Tirus My Verwoes Het

PERSONIFIKASIE JERUSALEM – VAN JOSIA TOT BY DIE ROMEINE Het jy al verwaarloos gevoel? Niemand steur hulle aan jou nie. Dis presies soos ek, die stad van Jerusalem gevoel het. Maar nadat ‘n paar slegte konings wat in my regeer het van die toneel verdwyn het, het daar ‘n agtermekaar koning sy verskyning gemaak. Kom […]

Read More

Jerusalem 2 – Dawid Was My Gunsteling Koning

JERUSALEM PERSONIFIKASIE DEEL 2 Kan jy nog die definisie van personifikasie onthou. Dis ‘n baie interessant manier waar ‘n boom of ‘n stad van homself as ‘n mens praat. En dan kan jy oorself of iemand anders as ‘n derde persoon praat. Verlede keer het ons oor my verowering van Dawid en Joab gepraat. Dit […]

Read More

Jerusalem 1 – My Naam Is Dogter Van Sion

JERUSALEM 1 – VROEë GESKIEDENIS Taal is een van die grootste wonders wat bestaan. Met taal kan ek vir jou vertel van dit wat diep in hart begrawe lê. Met taal kan ons ‘n mooi verhouding opbou of verwoes. DERDE PERSOON Ek kan van myself in die derde persoon praat. Ek kyk dan na myself […]

Read More