Daniel Se Kennis Van Sumer, Akkad En Aramees

Dan 1:8  Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie.  Dan 1:9  God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël.  Dan 1:10  Maar hy het vir Daniël gesê: “Ek is bang […]

Read More