Salmon 6 – Josua Sterf

SALMON – DEEL 6 Toe die veroweringoorloë verby was, het Josua in die rustinge Timnat-Serag gaan woon. Jos 23:1,2  ‘n Geruime tyd daarna, nadat die HERE aan Israel rus gegee het van al sy vyande rondom, en Josua oud en ver op sy dae was, het Josua die hele Israel laat roep, sy oudstes en […]

Read More

Salmon 5 – Misverstand

SALMON – DEEL 5 MISVERSTAND Twee van die stamme van Israel, God en Ruben, met die helfte van die stam van Manasse, het hulle erfnis ontvang voordat hulle oor die Jordaan getrek het. Vir ‘n volk wat hom op veeteeld toegelê het, het die wye vlaktes en die vrugbare woude van Gilead en Basan en […]

Read More

Salmon 4 – Vrystede

VRYSTEDE Ses van die stede wat aan die Leviete toegesê is – aan weerskante van die Jordaan drie – is as vrystede aangewys. Die doodslaner kon na hierdie stede vir beskerming vlug. Moses het beveel dat hierdie stede aangewys moes word: Núm 35:10  Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: As julle […]

Read More

Salmon 3 – Verdeling Van Kanaän

SALMON – DEEL 3 Verdeling van Kanaän Die oorwinning  by Bet-Horon is net daarna deur die verowering van die hele Suid-Kanaän gevolg: Jos 10:40  So het Josua dan die hele land verslaan, die Gebergte en die Suidland en die Laeveld en die Hange met al hulle konings sonder om iemand te laat oorbly wat vrygeraak […]

Read More

Salmon 2

SALMON DEEL 2 In hierdie gedeelte gaan ons kyk na ‘n baie gevaarlike iets in die Christelike wedloop. Dit gaan oor selfvertroue. Die heidense filosofie van ons dag  moedig ‘n mens aan om groter selfvertroue te beoefen. Sommige van ons konings het selfs so ver gegaan om hulle as gode te verklaar. Kom ons hoor […]

Read More

Salmon 1 – Sy Verhaal

SALMON – DEEL 1 SY VERHAAL Ek brand om my verhaal met jou te deel. Net so ‘n bietjie agtergrond voor ek begin. Ek kom uit die stam van Juda. My ouers het albei in die woestyn gesterf nadat hulle uit Egipte onder leiding van Moses uit Egipte verlos is. 23000 Ons het sopas ‘n […]

Read More