Die Engel Gabriël

Ek is ‘n engel wat myself met tye in menslike vorm verander. My werk, saam met al die ander engele is om mense te beskerm en hulle te help om gered te word. Wanneer iemand die Heilige Gees toelaat om ‘n verandering in sy lewe te bewerkstellig, sal ons as engele hulle voetstappe rig. Die […]

Read More

Daniël

DANIëL Ek het aan die einde van ‘n baie lang lewe gekom. Ek was maar 17 jaar oud toe ek hier in Babilon aangekom en nou is ek ampter 90 jaar oud. Ek het sopas my laaste visioen ban die eindtyd gehad. Dit gaan ‘n verskriklike tyd van benoudheid wees, maar Migael of te wel […]

Read More

Saggeus

So ‘n ruk gelede was ek seker die rykste man in ons dorp, maar terselfdertyd ook die ongelukkigste. Nou is ek baie armer maar baie gelukkiger as ooit van te vore. Ek het nooit gedink dat ‘n mens meer geluk met minder aardse rykdom kan ervaar nie. Ek wil baie graag vir jou vertel wat […]

Read More

Nebukadnesar

Ek het sopas van ‘n sewe jaar geestesonsteltenis herstel. Kom ek vertel jou wat dit voorafgegaan het. Ek was nog nooit so gelukkig in my lewe as op hierdie stadium nie. Miskien stel jy belang in die resep van hoe om ware geluk te verkry. Dit was in die jaar 605 vC toe ek Farao […]

Read More

Mordegai

My naam is Mordegai, dit kom van die Babiloniese hoofgod met die naam Marduka. Ek is ‘n monoteïs, iemand wat die onsienlike God van hemel en aarde aanbid. Die Perse in ons stad aanbid vir Ahura Mazda. Ek woon in die Persiese hoofstad met die naam van Susan. My huis is langs die Ulairivier. Een […]

Read More

Lot, Sy Vrou En Sy Twee Dogters

My naam is Lot. Ek en my twee dogters en hulle twee seuntjies, Amon en Moab woon almal saam in ‘n grot. Ek het net so endtjie van die grot af weggestap en staan langs ‘n soutpilaar wat die vorm van ‘n mens aangeneem het. Ek wil julle later meer van hierdie soutmonument vertel. Voor […]

Read More

Lasarus

My naam is Lasarus. Ek woon saam met my twee suster, Maria Magdalena en Marta in Betanië, naby Jerusalem. Ons ons huisie is talle kere met ‘n besoek van Jesus vereer. Hy was tuis by ons en kon ontspan. Dit was anders by ons as wanneer Hy gepreek het want die Fariseër en Sadduseër het […]

Read More

Kores

My naam is Kores die Grote. Dis volmaan 22 Oktober 539 vC. In die agtergrond hoor ek die gedreun van die Eufraatrivier. Ek sopas Babilon en sy koning Belsasar verower en staan in die banketsaal. ‘n Hebreeuse profeet met die naam van Daniël het met my kom praat. Hy het vir my kom vertel wat […]

Read More

Judas Iskariot

Ek het grootgeword in ‘n dorpie naby Berseba met die naam van Keriot. Mense ken my as Judas Iskariot. Ek het ongelukkig aan die einde van my lewe gekom. Ek het die een punt van die tou reeds aan ‘n sterk tak vasgebind en die ander punt sal ek aanstonds om my nek vasmaak. Oor […]

Read More

Josef Deel 3 – Pa En Seun Ontmoet

Nadat Juda vir my vertel het hoe my pa sal sterf as hulle sonder Benjamin daar aankom, het iets in my binneste gebreek. Ek het al my hofdienaars gevra om die eetsaal te verlaat. Ek kon langer my identiteit verswyg nie. “Ek is julle broer Josef wat julle verkoop het”, het ek gesnik en gesnip […]

Read More