Maria Magdalena (Deel 17)

MARIA MAGDALENA – ONTMOETING MET JESUS Skriftuur: Markus 16:1-8 Dit was baie vroeg een Sondagoggend. ‘n Mens kon net die grou silohet van die pragtige tempel hier voor jou sien. Die oggendskemer het nie toegelaat dat die bome hulle groen lentedrag vertoon nie. Maria was op pad na die graf waar Jesus die Vrydagmiddag begrawe […]

Read More

Maria Magdalena Deel 16)

MARIA MAGDALENA – Deel 16 Skriftuur: Matteus 28:1-10 Dis Vrydagmiddag laat. Die son is besig om met kwynende glans in die weste te sak. Maria het sopas gesien hoe twee deftige lede van die Sanhedrin Jesus se liggaam van die kruis afhaal. Sy het saam met hulle na die graf gestap waar Jesus neergelê is. […]

Read More

Maria Magdalena (Deel 15)

MARIA MAGDALENA – Deel 15 Skriftuur: Matteus 27:55,57 Dis Woensdagoggend. Maria het sopas wakker geword. Daar is net een Persoon wat in haar kop rondmaal, en dis Jesus. So het agterkom dat die Joodse leiers Jesus gaan doodmaak. Die Bybel gee nie vir ons enige inligting oor Jesus se doen en late op daardie spesifieke […]

Read More

Maria Magdalena (Deel 14)

MARIA MAGDALENA – DIE VERDROOGDE VYEBOOM Skriftuur: Johannes 12:29-32. Marta het vroeg die Dinsdagoggend opgestaan en vir Jesus en Sy dissipels ‘n heerlike ontbyt gegee. Min het sy geweet dat die laaste keer sou wees. Soos gewoonlik het Maria weer saam met Jesus die nuwe dag ingestap. Wat het sy alles gesien, en wat het […]

Read More

Maria Magdalena (Deel 13)

MARIA MAGDALENA – DIE REINIGING VAN DIE TEMPEL Skriftuur: Markus 11:12-14 Duisende mense het die Sondagmiddag laat saam met Jesus by die tempelpoort aangekom. Die egos van die hosannes het ver in die Kidron- en Hinnomvalleie weerklink. Nadat Jesus die tempel geinspekteur het, het Hy stilletjies tussen die skare verdwyn. Hy en Sy 12 dissipels […]

Read More

Maria Magdalene (Deel 12)

MARIA MAGDALENA – DIE INTOG IN JERUSALEM Skriftuur: Matteus 21:1-5 Kom ons hoor wat met Jesus gebeur het nadat Maria Sy voete die Saterdagaand gesalf het. Ons gaan tree vir tree saam met Maria agter Jesus aanstap. Matteus 21:1-3 Toe hulle naby Jerusalem kom, en Betfage aan die Olyberg bereik, het Jesus twee dissipels vooruit […]

Read More

Maria Magdalena (Deel 11)

MARIA MAGDALENE – SIMON SE GEDAGTES Skriftuur: Lukas 7:39-43 Ons is terug in die huis waar Marta die gaste bedien. Maria het sopas ‘n albaste flessie baie duur reukolie op Jesus se kop en voete uitgegooi. Die reuk van duur salf styg in die neusgate van die feesgangers op. Die verwytende woorde van Judas val […]

Read More

Maria Magdalena (Deel 10)

MARIA MAGDALENA – DEEL 10 Skriftuur: Johannes 12:4-7 Die verlossingsverhaal is ‘n aangrypende verhaal. Dit vertel hoe die God van blanke rein sterre na die swart vuil modder van ons planeet neergedaal het. Na my. Die verlossingsverhaal vertel ons dat die moordende rit van ‘n triljoen-ligjare van die hemel na die aarde nie nie vir […]

Read More

Maria Magdalena (Deel 9)

MARIA MAGDALENA –DEEL 9 Skriftuur: Johannes 12:1-3 Daar het so baie dinge in die lewens van Marta, Maria en Lasarus gebeur, dat hulle net nie kon ophou gesels oor wat Jesus vir hulle gedoen het nie. Veral die feit dat hulle broer Lasarus na vier dae in die graf opgewek is. Daar was seker elke […]

Read More

Maria Magdalena (Deel 8)

MARIA MAGDALENE – DEEL 8 Skriftuur: Johannes 11:42-44 Met die opwekking van Lasarus, gee Johannes nie vir ons baie detail nie. Dis asof hy die grootste gebeurtenis van die hele Nuwe Testament vir ons verbeelding oorlaat. Kom ons stap nader na die graf waar Jesus en die skare mense staan. Die steen is weggerol. Die […]

Read More