Daniël 9 (Deel 1) – Die 2300 Aande En Môres

DIE 2300 AANDE EN MORES Kom ons doen net vlugtig herhaling van die werk wat ons tydens die vorige lesing gedoen het. Ons het vasgestel dat die Klein horinkie, die pousdom, met God se heilige wet en Sy hoëpriesterlike bediening gepeuter het. Hoe lank sou die verkondiging van hierdie valse leerstellings voortduur voordat God se […]

Read More

Daniël 8 – Uitspraak Ten Gunste Van Die Heiliges

UITSPRAAK TEN GUNSTE VAN DIE HEILIGES Skriftuur: Daniël 8:13,14 Dit sal nie so goed wees as ek net my vrou se arms en hande gehad het nie. Hulle is nou wel baie slim om vir my goeie kos te maak en die tuin netjies te hou. Maar ek het my hele vrou nodig. Dit sou […]

Read More

Daniël 7 (Deel 3) – Die Klein Horinkie

DIE KLEIN HORINKIE In ‘n vorige lesing het ons aangaande Nebukadnesar se vergete droom studeer. Toe hy die volgende oggend wakker word kon hy dit nie onthou nie. Daniël het die droom toe herroep en uitgelê. Dis ‘n visioen van die opkoms en val van vier antieke beskawings. Babilonië, Medo Persië, die Griekse ryk en […]

Read More

Daniël 7 (Deel 2)

DIE BEER Die tweede dier wat Daniël uit die see sien opkom, lyk soos ‘n beer. Watter metaal het op die goud van die beeld gevolg het? Silwer. En wie stel dit voor? Die Medo-Persiese ryk. Luister wat die profeet oor die beer sê: Daniël 7:5 En kyk, ‘n ander dier, ‘n tweede, het gelyk […]

Read More

Daniël 7 (Deel 1) – Die Vier Diere Van Daniël 7

DIE VIER DIERE VAN DANIEL 7 Hoofstuk sewe word die “hart” van die boek Daniël genoem. Met hoofstuk 7 begin die tweede gedeelte van die boek. Hoofstuk 7 is een van vier visioene wat vir ons ‘n uitleg van wêreldgeskiedenis gee. Dit begin by die tyd van Daniël en eindig by die einde van die […]

Read More

Daniël 6 – Daniël In Die Leeukuil

DANIëL IN DIE LEEUKUIL – HOOFSTUK 6 Skriftuur: Daniël 6:11 Ons draai die horlosie twee-en-‘n-half duisend jaar terug. Ons bevind ons in die stad Babilon wat so pas deur die Meders en die Perse verower is. Koning Kores het ‘n dekreet uitgevaardig wat alle Hebreeuse ballinge toegelaat het om na hulle geboorte land terug te […]

Read More

Daniël 5 (Deel 2)

In ons vorige lesing het ons na Daniël se gesprek met koning Belsasar geluister. In hierdie aflewering gaan ones verder luister na ‘n baie ernstige gesprek met die verwaande koning. Dit was sy laaste ontmoeting met Daniël. Dit was sy laaste nag op aarde. Hy het die geleentheid gehad om die God van Daniël en […]

Read More

Daniël 5 (Deel 1) – Die Val Van Antike Babilon

DIE VAL VAN ANTIEKE BABILON BABILON HET VERLOOR In hoofstuk 4 het ons van die pragtige bekering van Nebukadnesar gelees. Die trotse monarg van die wêreld het ‘n nederige dienskneg van die Here geword. In hoofstuk 5 lees ones van die arrogansie van Belsasar sy kleinseun wat net mooi die teenoorstelde was ‘n Nederige Nebukadnesar […]

Read More