Bartemeus – Die Blinde Man Van Jerigo

Mark 10:46-52 Dit was ‘n tragiese ramp wanneer iemand in Jesus se dag blind was. Hierdie arme mense het ‘n sukkelbestaan gevoer. Die meeste van hulle was bedelaars. Bartimeus het in Jerigo gewoon. Heel moontlik in ‘n kamertjie in iemand se agterplaas. Bedags het hy sy weg deur die dorp gebaan en langs die hoofweg […]

Read More

Levi

Markus 2:13 17 Elke keer wanneer ons met iemand kontak maak, dan kommunikeer ons. Dit kan ‘n positiewe kommunikasie of ‘n negatiewe kommunikasie wees.  Sonder dat ek noodwendig daarvan bewus is, word iets hier diep binne in my na die persoon oorgedra met wie ek verkeer. In die boek “Therapeautic Psychology” deur Brammer en Shoshtrom, […]

Read More

Kores ‘n Tipe Van Jesus – Deel 2

Skriftuur: Daniël 5:22,23. Dis die aand van 12 Oktober 539 v.C. ‘n Groepie gelowige Joodse  ballinge het vir ‘n biduur in die stad Babilon bymekaar gekom. Daar is baie dinge om oor te gesels. ‘n Paar weke van te vore het die Medo-Persiese magte die stad begin beleër. Nog ‘n ander belangrike politieke verwikkelling waaroor […]

Read More

Kores Die Grote – Deel 1

Skriftuur: Jesaja 44:28 Wanneer ek die Hinnomvallei wes van Jerusalem besoek, dink ek twee wrede gebeurtenisse wat daar plaasgevind het. Die wrede koning Manasse, seun van die goeie koning Hiskia, het sy seun aan die god Molog geoffer. 2 Kronieke 33:6 Hy het sy seuns in die Ben-Hinnomdal as offers verbrand, hom besig gehou met […]

Read More

Saggéüs Deel 1 – Rentmeesterskap

SAGGEUS – RENTMEESTERSKAP Skriftuur: Lukas 19:1-10 Kom ek vertel vir jou wat vir my een van die mooiste verhale in die Bybel is. Miskien gaan hierdie spesifieke verhaal ook vir jou ook een van die mooistes van alle verhale wees. Dis die rare verhaal van ‘n selfsugtige mens, ‘n egosentriese mens wat verander en tot […]

Read More

Abraham – Meer As Oorwinnaars

Skriftuur: Romeine 8:37 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Een van die heerlikste sensasies, is die wen-sensasie.  Een van die onaangenaamste sensasies, is die verloor-sensasie. Van kleins af het ek geleer om skaak te speel.  En wanneer ons gaste gekry het, het hulle gwoonlik kom […]

Read More

Josef Is Toe Nie Dood Nie

JOSEF IS TOE NIE DOOD NIE Een van die plekke wat ek graag in Israel besoek, is Hebron. Dis hier waar Jakob gewoon het. Dis hier waar Jakob geknak het. Waarom het Jakob wat God geken het, hier by Hebron geknak? Waarom knak goeie mense wat in die Here glo? Waarom het jy op ‘n […]

Read More